EEC (ESTATICITAT DE L´EXTATICITAT DE LA CINESI), 2016. Curtmetratge 20:49min.


EEC és una producció independent amb un propòsit experimental. S´ha de contemplar com un conjunt d´intuïcions cinètiques i sonores en les que es pretén fer èmfasi en el sentit del no sentit. Gràcies a la col·laboració dels artistes Natàlia Sardeña, Toshie Itabashi, Diego Pujal, Jesus Martínez Clarà, Tura Sanz, Xefo Guasch, Alice di Carlo, Gabriel i Joan Navarro; es preten posar llum sobre l´ombra que sovint manca en la contemplació dels objectes d´art. L´escultura i la pintura concretament, sobre les que la mirada de l´espectador contemporani ha perdut la capacitat d´esdevenir font d´especulació i desig simbòlic.


Els nuclis que han fet possible EEC són:
Mike Landscape, Marc Capdevila, Joan Navarro i Gabriel.


Veure EECEEC (ESTATICITAT DE L´EXTATICITAT DE LA CINESI), 2016. Curtmetratge 20:49min.


EEC és una producció independent amb un propòsit experimental. S´ha de contemplar com un conjunt d´intuïcions cinètiques i sonores en les que es pretén fer èmfasi en el sentit del no sentit. Gràcies a la col·laboració dels artistes Natàlia Sardeña, Toshie Itabashi, Diego Pujal, Jesus Martínez Clarà, Tura Sanz, Xefo Guasch, Alice di Carlo, Gabriel i Joan Navarro; es preten posar llum sobre l´ombra que sovint manca en la contemplació dels objectes d´art. L´escultura i la pintura concretament, sobre les que la mirada de l´espectador contemporani ha perdut la capacitat d´esdevenir font d´especulació i desig simbòlic.


Els nuclis que han fet possible EEC són:
Mike Landscape, Marc Capdevila, Joan Navarro i Gabriel.


Veure EEC