Incontables, 2010. Fusta. Mides variables.


Instal·lació realitzada en motiu de la trobada d´artistes "En camí: Mirades sobre el paisatge" Can Perramon (Ribes de Freser, Girona). Juny 2010.