Ovat 2018. 120x14x35cm. Granit negre intens i llistons de fusta de pi.